Hanketoiminta

Runolauluvaara 1.2. - 31.10.2023

Parppeinvaaran runokylän runolaulusta kertovat perinteet heräävät eloon Runolauluvaara -hankkeessa. Nykyrunolaulaja Vaskitsainen nojaa vahvasti Ilomantsin, Raja-Karjalan ja Laatokan Karjalan runolauluperinteeseen, mutta synnyttää uusia yhteyksiä ja sovituksia erilaisiin tilanteisiin. Runolauluvaara -hanke lähtee Ilomantsin Museosäätiön tapahtumien lisäksi kiertueelle kyliin ja kaikille avoimiin tapahtumin. Runolauluvaara kulkee ihmisten luo. Kyläyhteisö saa toivoa tapahtumiinsa sopivan teeman, kuten vuodenkiertoon tai muuhun paikalliseen perinteeseen liittyvää runolauluesitystä, jossa kylän väki pääsee myös mukaan laulamaan.

Ilomantsin museosäätiön ja Taiteen edistämiskeskuksen tukema Runolauluvaara –hanke ajoittuu 1.2.- 31.10. 2023.

Virve Kallio, hankevastaava, Ilomantsin Museosäätiö

virve.kallio@ilomantsinmuseot.fi


Runolauluvaara -hankkeen tekee mahdolliseksi Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) harvaan asuttujen seutujen kulttuuriavustus ja Ilomantsin museosäätiö.

 

Parppeinvaaran konseptin uudistaminen 2020-2021

Hankkeen tavoitteena on selvittää Parppeinvaaran matkailun nykytilanne sekä laatia kehittämissuunnitelma, jolla Parppeinvaaralle laaditaan uusi konsepti ja toimintamalleja vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin. Tavoitteena on löytää keinot, joilla vastataan asiakkaiden tarpeisiin ja toiveisiin, nykyisten toimijoiden kehittämistarpeisiin sekä mahdollisesti etsitään uusia toimijoita alueelle. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa nykyistä toimijaverkostoa ja yhteistyötä seudun matkailutoimijoiden kesken. Kehittämisen osa-alueita ovat karjalaisen ruokakulttuurin laajempi hyödyntäminen ja museokokonaisuuden houkuttelevuuden kasvattaminen. Kaikessa suunnittelussa otetaan huomioon kestävän kehityksen ja kestävän matkailun periaatteet siten, että huomioidaan matkailutoiminnan taloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja ympäristöön kohdistuvat vaikutukset. Suunnittelussa lähtökohtina ovat myös palvelujen esteettömyys ja saavutettavuus. Hanketta hallinnoi Ilomantsin Matkailuyhdistys ry.

Sotatie -hanke

Ilomantsin Sotatie -hankkeen tarkoituksena on edistää matkailuelinkeinon elpymistä tuotteistamalla Ilomantsin sotahistoria matkailun kärkituotteeksi. Hanke kokoaa sotahistorian runsaan, mutta hajanaisen tarjonnan yhdeksi, helposti löydettäväksi kokonaisuudeksi. Sotiemme tarinoita kerrotaan audio-, video- ja virtuaalitekniikoita hyödyntäen. Hankkeen kantavana teemana on noin 130 kilometrin mittainen Ilomantsin Sotatie, joka on merkitty Pohjois-Karjalan maakuntakaavaan 2040. Selkeästi opastettuna rengasreittinä Sotatie yhdistää Ilomantsin keskeiset matkailukeskittymät, Ilomantsin keskustan, Möhkön, Hattuvaaran ja EU:n itäpisteen. Hanketta hallinnoi Ilomantsin Matkailuyhdistys ry.

InterActive History -hanke

Ilomantsin Museosäätiö oli mukana Karelia CBC -ohjelman rahoittamassa InterActive History -hankkeessa. Suomessa hankkeessa olivat mukana myös Outokummun kaivosmuseo ja Pohjois-Karjalan museo Hilma. Venäjän Karjalassa mukana ovat Karjalan kansallismuseo Petroskoista sekä Aunuksen ja Kurkijoen museot. Museoiden yhteistyöhankkeessa kukin museo kehittää omaa toimintaansa tukevaa interaktiivista sisältöä. Hankkeesta lisää.

Helmikuussa 2019 käynnistyneessä hankkeessa toteutettiin Parppeinvaaran runokylästä kertova mobiiliopas, johon voit tutustua täällä.  Hankkeessa laaditiin myös Runonlaulajan pirttiin sijoitettu multimediaesitys, joka kertoo ilomantsilaisista runonlaulajista.

Lylykosken ja Iknonvaaran koulujen oppilaiden kanssa toteutettiin runolauluun keskittyviä työpajoja, joissa oppilaat pääsivät tutustumaan paikalliseen runolauluperinteeseen ilmiöoppimisen keinoin.

Museonjohtaja Ulla Vartiainen, 0504098825, ulla.vartiainen(@)ilomantsinmuseot.fi