Ilomantsin Museosäätiö

Tarkoituksena Ilomantsin historian ja kulttuuriperinteen säilyttäminen

Ilomantsin Museosäätiön tarkoituksena on Ilomantsin historian ja kulttuuriperinteen säilyttäminen, esille tuominen ja hyödyntäminen museaalisin keinoin. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan hoitamalla sille kuuluvia museokokoelmia ja muuta omaisuutta, harjoittamalla ja kehittämällä Ilomantsin kulttuuriperinteeseen liittyvää tiedonsaantia ja -välitystä sekä tutkimus-, tallennus- ja opetustyötä sekä toimimalla yhteistyössä säätiön tarkoituksen mukaisesti Ilomantsin historiaa ja kulttuuriperinnettä tutkivien ja vaalivien tahojen kanssa.

Museosäätiö vastaa Parppeinvaaran runokylän ja Möhkön ruukin museo- ja matkailutoiminnasta.

Ilomantsin Museosäätiön toimintaa ohjaa hallitus. Hallituksessa ovat edustettuina Ilomantsin kunta, Ilomantsi-Seura ry, Tornator Oy, Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö, Saloheimon suku, Rautavan suku ja Hallbergin suku. Hallituksen toimintaan osallistuu myös asiantuntijajäsen Pohjois-Karjalan museosta.

Museonjohtaja Ulla Vartiainen

050 4098825
ulla.vartiainen@ilomantsinmuseot.fi

Amanuenssi Heidi Koponen

050 4343744
heidi.koponen@ilomantsinmuseot.fi

Kalevalantie 13 LT 4, 82900 Ilomantsi

Kuva ylhäällä: Törrösen perheen lapset Tokrajärvellä 1937. Kuvaaja Pekka Laine.